Kontakt

Dansledare:
Katta Johansson 076-11 29 428
Mårre Sundholm 070-30 76 260

Mejladress:  kapriol.balkandans@gmail.com

Kapriols styrelse:
Ordförande: Katta Johansson
Sekreterare: Monica Andersson 
Kassör: Elisabeth Cedergren-Gunnarsson
Ledamot: Mårre Sundholm
Suppleant: Caroline Mortlock

Webmaster:

Mårre Sundholm

Bankgiro:
Internationella Folkdansklubben Kapriol 189-2231
Här betalar du din medlemsavgift samt kursavgift.