Om klubben

Internationella folkdansklubben Kapriol är en förening med uppgift att sprida intresse för och kännedom om skilda länders folkdanser och folkmusik, samtidigt som den därigenom verkar för vidgad förståelse mellan folken. Klubben är politiskt och religiöst neutral. (Ur klubbens stadgar.)

En kapriol är ett danssteg där klackarna slås mot varandra sidledes i ett litet hopp.

Vår dansrepertoar består av danser som vi samlat på oss under många år. Några gånger årligen brukar gästinstruktörer från dansländerna i fråga bjudas in till någon av dansklubbarna i Norden, men vi åker också på resor och sommarseminarier till Balkan och lär oss danser som är nya för oss. Genom samarbete med liknande klubbar i vår närhet delar vi med oss av danserna till varandra. Under årens lopp har vi också lärt oss många danser av invandrare i Sverige.

Vi kommer gärna och dansar för eller med dig….
…och dina vänner eller arbetskamrater. Det kan röra sig om firmafester, 50-årskalas, friskvårdsdagar, kvartersfester och kulturarrangemang. Vi kan också hålla kortare eller längre workshops.

Historik
Kapriol startades år 1968 av Bernt och Kerstin Kihlström.
Föreningen var stor på 70-talet och i början på 80-talet. 1978 hade Kapriol 182 medlemmar, varav ungefär hälften var barn och ungdomar.
Efter några år med minskad aktivitet startade kursverksamheten på nytt igen 1997.

Numera är vi ett 20-tal medlemmar som träffas regelbundet i olika sammanhang för att dansa.